• ประเภทประกันต่างประเทศ
 • เบี้ยประกัน500 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท
 • ประสบอุบัติเหตุ100,000 บาท
 • สัมภาระสูญหายหรือเสียหาย50,000 บาท
 • รักษาพยาบาลฉุกเฉิน100,000 บาท
ดูรายละเอียด
 • ประเภทประกันต่างประเทศ
 • เบี้ยประกัน500 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท
 • ประสบอุบัติเหตุ100,000 บาท
 • สัมภาระสูญหายหรือเสียหาย50,000 บาท
 • รักษาพยาบาลฉุกเฉิน100,000 บาท
ดูรายละเอียด

ความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นการประกันภัย ที่ใช้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว คุ้มครองนักท่องเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทย) โดยคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล และยังเป็นประกันภัยภาคบังคับสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกบริษัท จะต้องมีประกันภัย เพื่อไปยื่นขอหรือต่ออายุใบอนุญาต กับ ททท.

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี นับจากวันที่เริ่มคุ้มครองของผู้ถือกรมธรรม์

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง (Insured Person)

นักท่องเที่ยว Inbound – Outbound – Domestic ที่ได้มีการแจ้งรายชื่อผู้เดินทางจากผู้ประกอบการก่อนเริ่มต้นการเดินทางและเป็นนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและบริการของผู้ถือกรมธรรม์ประกันเดินทางธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

สนใจทำประกันภัย คลิกที่นี่