• ประเภทประกันในประเทศ
 • เบี้ยประกัน500 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท
 • ประสบอุบัติเหตุ100,000 บาท
 • สัมภาระสูญหายหรือเสียหาย50,000 บาท
 • รักษาพยาบาลฉุกเฉิน100,000 บาท
ดูรายละเอียด
 • ประเภทประกันในประเทศ
 • เบี้ยประกัน500 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท
 • ประสบอุบัติเหตุ100,000 บาท
 • สัมภาระสูญหายหรือเสียหาย50,000 บาท
 • รักษาพยาบาลฉุกเฉิน100,000 บาท
ดูรายละเอียด

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในระหว่างการเดินทาง สำหรับการสูญเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปทำธุรกิจ ท่องเที่ยว พักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆ และยังขยายความคุ้มครองถึงกรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บอันมีผลสืบเนื่องมาจากการถูกฆาตรกรรม หรือลอบทำร้าย

การจ่ายค่าชดเชย

 • จ่ายค่าชดเชยสูงสุดตามทุนประกันภัย ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า และสายตา (ตามข้อตกลงคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุการเดินทาง)
 • จ่ายค่าชดเชย ค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดตามวงเงินที่เลือกไว้ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

preview pdf “(MSIG) GO Easy A4.pdf

preview pdf “(MSIG)Travel Easy + Plus Up date.pdf